CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
Aktualności
	 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Rozp. MON dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
Rozporządzenie MON z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie orzekania o zdolnosci do słuzby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, ..
Rozp. MON z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Rozp MON z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej  oraz emerytów i rencistów wojsk.
Rozporządzenie MON z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
 Rozporządzenie MON z dnia 23 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby.
Rozporządzenie MON z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności  do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych


znaleziono: 15 wiadomości na 2 stronach
<<< -   1  2   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych