CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
Aktualności
Rozporządzenie MON z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
19.01.2012
Akty prawne zmieniające

W dniu 19.01.2012 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej(Dz.U.2012 Nr 0 poz.72).

Nowelizacja dotyczy Rozp. MON z dnia 15 września 2003r. (Dz.U.2003 Nr 175 poz. 1707).
W rozporządzeniu zostały zmienione między innymi załączniki dotyczące dokumentacji postępowania powypadkowego.

WP


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych